Pravila nagradnog kviza Higeja Hrvatska


Članak 1.: Organizator nagradnog kviza

Nagradni kviz Higeja Hrvatska raspisuje
• Higeja Hrvatska d.o.o
• Ul. Ignacija Henckea 1
• 51000 Rijeka
• Hrvatska
• OIB: 70270120405 (u daljnjem tekstu: Organizator)

Članak 2.: Trajanje i svrha nagradnog kviza

Nagradni kviz započinje 00.00.2023. u 00:00h, a završava isti dan u 00:00, a provodi se u svrhu promocije Organizatora na web stranici Higeja.hr.

Članak 3.: Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Organizator nagrađuje tri sudionika sa bonom vrijednosti 100 eura za edukaciju Higeje po izboru.

Članak 4.: Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju pravila nagradnog kviza, uvjete korištenja i pravila privatnosti te uvjete sudjelovanja.

Sudionici sudjeluju rješavanjem kviza znanja postavljenog na web stranici Higeja.hr. Upisom svoje mail adrese i broja mobitela pokreću kviz i odgovaraju na pet pitanja. Oni koji su najbrže i točno odgovorili na sva pitanja osvajaju nagradni bon. Troje pobjednika objavit će se na facebook stranici Higeje. Nakon završetka kviza i dostave bona na mailove pobjednika, objavit će se pitanja kviza na Facebook stranici Higeje.

Sudionici ovoga nagradnog kviza ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac. Prijavom na nagradni kviz sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5.: Preuzimanje nagrade

Dobitnici nagradnog kviza svoj nagradni bon vrijednosti 100 eura dobivaju na mail adresu koju su dostavili prije pokretanja kviza. Dobitnik nagradu može iskoristiti do kraja 2023. godine za bilo koju edukaciju Higeje uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 6.: Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog natječaja i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime, email adresa i broj mobitela). Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnog kviza i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje samoga nagradnog kviza. Organizator će zaprimljene podatke koristiti u marketinške svrhe nakon završetka nagradnog kviza.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podaci sudionika u nagradnom kvizu obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Članak 7.: Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka

Ovaj nagradni kviz ni na koji način nije povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog kviza dajete Higeja Hrvatska d.o.o, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije ili videosadržaj) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba.

Ukoliko sudionici nagradnog kviza objave kakav sadržaj na našem webu ili Facebook stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Higeja Hrvatska d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web i Facebook stranici (uključujući fotografije, video sadržaj, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Takvom objavom sudionici nagradnog kviza daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 8.: Dostupnost pravila nagradnog kviza

Pravila su objavljena na web stranici Higeja.hr te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog kviza.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog kviza Higeja Hrvatska koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Rijeci.

Pravila nagradnog kviza vrijede od 00.00.2023. u 00:00 h do 00.00.2023. u 00:00 h.

Organizator natječaja: HIGEJA HRVATSKA d.o.o